Blog Du lịch Việt Nam 's

mua-ca-com-mom-ve-ivivu-2-370x215 0

Mùa cá cơm mồm về

Những ngày cận tết, nắng hanh vàng trải khắp xóm làng, nước biển in hình trời xanh thẳm lơ lửng vầng mây trắng bay. Ngư dân Sa Huỳnh, Quảng Ngãi bảo nhau:…

Xem tiếp