Blog Du lịch Việt Nam 's

DinhHongThai3 0

Du lịch về nguồn: Thăm di tích lịch sử đình Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang

(TITC) – Đình Hồng Thái (thôn Cả, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) là một trong những di tích lịch sử nằm trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Vào năm Khải Định thứ 4 (1919), đình Hồng Thái được dựng hoàn toàn bằng gỗ, theo lối kiến trúc nhà sàn truyền thống, gồm ba gian, hai chái,…

Xem tiếp