Danh mục: Du lịch Thanh Hóa

Du lịch Thanh Hóa

thanh-nha-ho-viettravel360 0

Thành nhà Hồ – Thanh Hóa

Thành nhà Hồ là tòa thành bằng đá độc đáo nằm giữa vùng đồng bằng lưu vực sông Mã và sông Bưởi, thuộc địa phận các xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Long, Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Ninh, Vĩnh Khang, Vĩnh Thành và thị…

Xem tiếp