Blog Du lịch Việt Nam 's

Xím Vàng vÛi nhïng t¥m th£m mùa lúa chín tuyÇt ¹p. ¢nh : H£i D°¡ng 0

Mê mẩn Xím Vàng

Đến mùa lúa chín năm nay, chúng tôi tìm đến và khám phá vẻ đẹp của Xím Vàng – xã vùng cao của huyện Bắc Yên (Sơn La), một phần thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa….

Xem tiếp